Luik kirjutas, et on põhjuseid, mis raskendavad Eesti NATO liikmeks saamist, on mitu. „Ma sõnastan need probleemid nii, nagu nad võiksid olla sõnastatud mõne lääneriigi diplomaadi poolt,“ kirjutas diplomaat, kes sai juba järgnenud aastal esimest korda Eesti alaliseks esindajaks NATO juures. Luik on seda ametit pidanud lausa kolm korda: aastatel 1996–1999, 2007–2012 ja 2021. aastast siiani.