Umbusaldusele järgnes terve hulk intervjuusid, kus toodi välja kõikvõimalikke Tallinna arengusuundi. Üks nendest oli tasuta ühistransporti kaotamine Tallinna linnas, mille on välja käinud Pärtel-Peeter Pere. Noorte jaoks on tasuta ühistransport olnud ning jääb väga tähtsaks vahendiks kooli ja trenni jõudmiseks.