Niisamuti on praegu mõningane turbulentsus ootuspärane. Šanss uut võimuliitu proovida tekkis liiga ootamatult, et vastasjõud saanuks varem mingit ühisosa otsida. Ei saa ju ehitada koalitsiooni üles üksnes sellele, et linn võtaks tänavate lumest rookimise kohustuse kinnistuomanikelt üle (ehkki see samm oleks õige).