Pikaajalise elaniku elamisluba ei anta ja see võetakse ära, kui inimene kujutab endast ohtu avalikule korrale või julgeolekule. Eestis elaval välismaalasel on seaduslik kohustus järgida Eesti põhiseaduslikku korda ja Eesti õigusakte, austada põhiseaduslikke väärtusi ja printsiipe, vabadusel, õiglusel ja õigusel tuginevat riiki ning Eesti ühiskonna korraldust, eesti keelt ja kultuuri.