Kõige tulisem ja mulle ka mõistetav argument, mille õpetajad esitasid, oli see, et artiklis viidatud õpetajate keskmine palk tuleb kokku ületundide tõttu. See tähendab, et õpetajad teevad palju tööd. Ja täpselt see on ka põhjus, miks rõhutasin, et umbes keskmist õpetajapalka saava pedagoogi murekoht on pigem kusagil mujal, mitte niivõrd igakuises palganumbris kui sellises. Arusaadav, et õpetaja tahaks näiteks väiksemat töökoormust.