Koos mõnekümne väikekooliga Eestis, mis lõpetavad iseseisva asutusena tegevuse, lõpetab Läänerannas vallas, mille volikogu liige ma olen, tegevuse iseseisva asutusena Virtsu-, Koonga-, Varbla- ja Kõmsi kool. Lääneranna valla ainus gümnaasium ehk Lihula Gümnaasium on suletavate gümnaasiumite nimekirjas.