Tõsi, on ilmselgeid ohumärke – arvata võib, et hakkame nende mõõdikute järgi mõnevõrra langema, kui viimased andmed arvesse võetakse. Kindlasti ei mõju pildil hästi Valdar Parve mahasurumine peaministri jõuka abikaasa poolt – lause, mille eest karistada saadi, ei olnud ilmselgelt faktiväide, vaid pigem provokatsioon ja arvamus. See loob ohtliku pretsedendi, kus eliit oma positsiooni ja rahakoti varal sunnib kriitikud vaiki… (olgu neil siis õigus või mitte.)