Riigikantseleil, siseministeeriumil ja päästeametil tasub tutvuda ka Tšehhi vabariigi pealinnaga, kus elanikkonnakaitse juured ulatuvad sügavale.