Kogukond on see, kes teab kõige vahetumalt kohalikke olusid, vajadusi ja võimalusi. Ja kohaliku kogukonna all ei saa mõista kitsas mõttes mõne konkreetse kooliga seotud ja huvitatud isikuid. Kogukonnana seadusliku esindajana tuleb käsitleda valimistel mandaadi saanud volikogude liikmeid ning nende poolt ametisse määratud valla- või linnavalitsusi. Kui kogukonna esindajate valikud ja otsused ei meeldi, siis tuleb järgmine kord valida uued esindajad või veel parem - ise kandideerida ja valituks osutumisel oma valijate huvisid esindada.