Selline hajutatus tekitab riigile samas ka ebamugavusi uute teenuste loomisel. Näiteks ei ole lihtne arvutada inimese sissetuleku järgi tema toetuste summasid, sest see vajab mitmete andmekogude või ka erasektori andmete koondamist. Samal ajal on 2023. aastal inimeste teadlikkus enda andmete kasutamisest või vähemalt sellega seotud ärevus üha kasvanud. Näiteks tänavu suve lõpu tuntuim sekkutavust toetav teenus on rahvastikuregistri e-teenus, kus rohkem kui 28 000 inimest peatas enda registriandmete erasektorile jagamise võimaluse.