Seetõttu peab Eesti õpilasesinduste liit õigeks otsust, et nende sisseastumiskatsete tulemusi ei arvestata kooli sisseastumise tingimusena. Olenemata asjaolust, et tekkinud olukord on piinlik ja rumal, aitab see praegu kõige paremini tagada mingigi võrdse kohtlemise ja väärikuse õpilastele, kes püüdlevad Harjumaa riigigümnaasiumidesse õppima. Oluline on rõhutada, et vaatamata vastutavate koolide püüdlustele olukorda rahustada ja teemasse selgust tuua, on endiselt üleval küsimusi, millele vastuseid pole või on need vastused segased.