Nii on näiteks ka USA valitsuse nn ühe Hiina poliitika seisukoht, et tunnustatakse Hiina RV-d Hiina ainsa seadusliku valitsusena, mille raames on vaid teadmiseks võetud Hiina RV seisukoht, et Taiwan on osa Hiinast. Taiwani õigust suveräänsusele ja Taiwani väina status quo hoidmise (et väinast ei saaks Hiina sisemeri) kahtluse alla panek siia alla ei kuulu. Eesti valitsuse seisukoht viimases küsimuses on pehmelt öeldes jätkuvalt hägune. Umbmäärast positsiooni hoiab ka Euroopa Liit, kes samas jätkab selgelt sõbralike suhete ja koostöö süvendamist Taiwaniga.