Eestis sellise valimisplatvormiga ei võidaks. Kuigi, teatud tingimustel, kes teab. Riigikantselei seireuuringu järgi mõistab küll enamik eestlasi (ligi 80%) ja veidi üle poole muust rahvusest inimesi hukka Venemaa kallaletungi Ukrainale, kuid näiteks sõjalise toetuse teemal tulevad rahvuste vahel sisse väga suured käärid. Niisamuti pole muust rahvusest elanike enamus valmis toetama sanktsioone juhul, kui see peaks tähendama toidukaupade hinna tõusu.