Kui nõudliku juhtimise asemel laiutab ükskõiksus, formalism või kahepalgelisus, kui fookus pole paigas ja eesmärgid selgelt sõnastatud, täidabki tekkinud tühimiku bürokraatia. Tõsiasi, et minister oma haldusala ei juhi, üldjuhul välja ei paista, sest avaliku sektori masinavärgid on tugevad ja toimivad ka nõrkade ministrite korral edasi. Lihtsalt tulemus on see, et ministri jutt ja tavainimese tajutav suhtumine tema haldusala poolt ei kattu, sest auru on palju, aga arengut ei ole ning ministri jutul ei ole mingit mõju sellele, et inimene tunneb ikka oma riigiga suheldes pigem jaburust, narrimist, üleolevat hoiakut ja lootusetust.