IT-süsteemid on keerulised ning nõudmised IT-lahendustele ajas aina kasvavad. Mida keerulisem on lahendus, seda suurem on veatekke oht.