Mõnes teises kontekstis kõlbaks öelda, et keelekorraldajaid ähvardab kohtu alla andmine. Praegusel juhul ei ole see ehk kohane, sest nn suurt keeletüli ei ole sugugi peetud mitte ähvardaval, vaid igati viisakal, vastastikku lugupidaval toonil, väärikast väljendusviisist ei ole vähimalgi määral kõrvale kaldunud ei õiguskantsler Ülle Madise ega keeleteadlased ja toimetajad. Kõik asjaosalised rõhutavad, et ei ole kohane kõnelda tülist, sest tegemist on põhimõttelise diskussiooniga, mitte inimliku vastuoluga. See aga ei tähenda, et valitud väljenduste ja lihvitud lausete taustal ei leegitse suuri kirgi ja tugevaid emotsioone. Nõnda kirglikult pole eesti keele pärast kaigast veetud ammu. On ka põhjust. Kaalul on väga palju.