Eesti piiskop Daniel ongi oma väljaütlemistega alluvusest Moskvale distantseerunud. Samas iseloomustab MPEÕK praeguseks kujunenud valikulist sidet emakirikuga ühe sümpaatse usuteadust õppiva inimese Facebookis ilmunud kommentaar: „Pagan, ma pean ikka idakiriku loenguid võtma. Ma sellest alluvusküsimusest ei saa ikka üldse aru.“