pöördun teie poole suure murega ja üleskutsega seista Eesti huvide eest nii Tallinnas kui ka kogu Eestis.

Tallinna linna juhtimise suurim probleem on täna mõjutatus agressorriigi esindajatest – Venemaa kodanikest.

Demokraatia olemusest tulenevalt peavad valituks osutunud esindama valijate huve. Kõige hullem on see, et Venemaa kodanike KOV valimisõiguse mõju ulatub riigi tasandile. Ka seal ei saa kõiki otsuseid vastu võtta agressorriigi esindajaid solvamata, sest samade erakondade esindajad osalevad KOV valimistel Tallinnas. Ja täiesti arusaadavalt võivad häältesaagi huvides saada kahjustatud ka Eesti julgeolekuga seotud otsused.

Üks selge näide on eestikeelsele haridusele üleminek, kus juba riigi koalitsiooni moodustavad erakonnad - olles huvitatud oma toetajate säilimisest - räägivad ühte, aga tegelikkuses lohistavad teema vaikselt sahtlisse. Selliseid näiteid on veel palju.

On ainult üks lahendus: Venemaa ja nende satelliitide kodanikelt tuleb hääleõigus ära võtta nii kiiresti kui võimalik. Parimal juhul suudame seda koos teha enne järgmisi valimisi.

Ei tohi minna selgelt oma huvides venemaalaste huve kaitsjate demagoogia ohvriks, et see ei ole Tallinna volikogu teema. Ei olegi. See on hoopis koalitsiooni moodustavate erakondade teema ja vastutus. Ja nad võivad protsessiga alustada kasvõi homme hommikul, kui tahavad tegeleda Eesti huvide kaitsmisega.

Kutsun kõiki eestimaalasi üles toetama püüdlust lahendada Tallinna juhtimise kõige suurem probleem koalitsiooniläbirääkimiste esimese asjana. See on koalitsioonikõneluste osapoolte vastutus kogu Eesti ees.