Plaani kohaselt peaks aastani 2035 meid saatma iga-aastane +6% majanduskasv (eelmisel aastal oli meie majanduslangus -3% ja 2022. aastal -1,3%), meie nominaalne tööjõu suutlikkus peaks 80,8% Euroopa Liidu keskmise pealt 11 aastaga tõusma 110 protsendini ning Eesti positsioon IMD World Competitiveness Index’i järgi peaks kerkima praeguselt 26. kohalt 10. kohale. Kokku peaks meie majanduse SKP seega 2035. aastaks kahekordistuma.