Eestis kehtib täna minu hinnangul toidu- ja joogireklaamide osas piisavalt konservatiivne ja toimiv eneseregulatsioon, mille veel mahulisem piiramine viiks erameedia väljasuremise ohuni.