Eesti on seadnud endale kõrge eesmärgi: tõusta IMD (Institute for Management Development) konkurentsivõime edetabelis praeguselt 26. kohalt 2035. aastaks 10. kohale. Selle sihini jõudmiseks on oluline, et meie aastakümneid kasvanud ja tegutsenud ettevõtted uuendaksid lähiaastatel juhtimisstruktuuri ja toimimismudelit.