Alates 2009. aastast on näiliselt avaliku sektori palgatöötajate arv täistööajale taandatuna kahanenud 141 tuhandelt 135 tuhandele, kuid tegelikult on kahanemine toimunud vaid riigile ja KOV-idele kuuluvates äriühingutes 7 tuhande võrra. Ehk tegelikult on neid „teisi“ ametikohti mõnevõrra juurde tekkinud. Ja mittetaandatuna täistööajale on lausa 12 tuhat palgasaajat lisandunud. Bürokraatia laiendatud taastootmine jätkub endiselt!