Loomulikult on valimisõiguse küsimus emotsionaalselt ja poliitiliselt tugevalt laetud. See ei ole pahe. Inimene ja inimühiskond ongi emotsionaalsed nähtused. Põhiseaduse muutmine on alati võimalik, kui see muutmine tehakse põhiseaduse XV-s peatükis ette nähtud korras.

Venemaa ja Valgevene kodanikelt kohalikel valimistel valmisõiguse ära võtmise küsimusel on eetiline, poliitiline ja õiguslik tasand. Õiguslik tasand tuleb mängu alles kolmandas järjekorras. Eetilise aspekti käsitlus on kõige lihtsam. Peaks olema päris selge, et tegemist on eetiliselt talumatu olukorraga, kui Venemaa agressioonisõja tingimustes üks ja seesama Vene Föderatsiooni kodanik hääletab ühel päeval Putini poolt ja teisel päeval valib Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeid.