Šumakovile on mul vastuküsimus: kui kujutada korraks ette, et Eestis ei oleks 30 aastat kehtinud kohalikel valimistel valimisõigus Venemaa kodanikule, kas tema meelest tuleks see eelseisvatel kohalikel valimistel neile anda? Kas see oleks tema meelest kujunenud julgeolekuolukorras adekvaatne ja mõistlik tegu? Toon alljärgnevalt välja Šumakovi argumendid ja vastan neile: