„Erakõnelused“ on just selline lavastus: siin kombineeritakse armastus, Jumal, kirik, ühiskond ja seks üheks teemaderingiks ning jutustatakse ühe inimese saatuse abil lahti. Sarnane lavastus on ka Theatrumi „Karmeliitide dialoogid“, milles samuti tegeletakse Jumala ning kiriku ja ühiskonna põimumisega, tegelaste valikutega, vabaduse ja vastutusega. Või ka Linnateatri „Ülestähendusi põranda alt“, mis samuti on n-ö kõrvaltegelastega repliikidega illustreeritud peategelase monoloog. Võrreldes kahe viimati mainituga on „Erakõnelused“ lavastuslikult lihtsam, kammerlikum. Kuigi Anna (Riina Maidre) vahetab pea iga stseeni järel kostüümi ja ka ajamuutust markeeritakse ette-taha liikuvate ustega, on fookus Annal ja tema ängil – kostüüm ja butafooria ei tungi esile.