Cachet kindlustab linnaliiklejaid ja liikureid 2021. aastast. Täna kindlustame koos partneritega 75% Rootsi jagatavatest tõuksidest ning arvestataval määral ka kergliikureid Poolas. Oleme ses vallas Euroopas toimuvaga detailideni kursis.