Sama oluline on, et teise peamise valdkonnana tuuakse välja Euroopa majanduse konkurentsivõime. Bürokraatia ja ebamõistlike piirangute vähendamine, investeeringute soodustamine ning energeetikas oluliste otsuste langetamine on hädavajalikud selleks, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja EL tervikuna suudaks teiste suurte majandusjõududega konkureerida. Samuti on selgesõnaliselt rõhutatud vajadus tagada Euroopa inimeste toidujulgeolek ning mõistetakse, et selleks on tarvis elujõulist põllumajandust.