Sünnituseas naiste arvu langusele saab taandada vaid 200-300 sündi aastas vähem. Lisaks oli varasemalt näha, et tõenäoliselt hakkab sündimus langema, sest 30ndate teise poolde jõudnud naiste hulgas on järjest enam lastetuid, sest selle vanuserühma naiste sündimus ei ole kompensatsiooniks kasvanud, vaid on üsna püsiv. Kuid ka need kaks põhjust koos ei seleta ära nüüd juba kolmandat aastat järjest toimuvat langust.