Liimetsa sõnul tehakse küll nalja kõikvõimalike gruppide, lihtsustatult öeldes nii EKRE kui ka Reformierakonna valija üle, kuid leidub nähtusi või gruppe, mille üle naljatlemine pole eetilisest seisukohast õigustatud või mõjub maitsetult.