Kui riik laob kohustusi juurde, kuid raha nende rahastamiseks ei kaasne, siis see survestab töötuskindlustusmakse määra tõstma. Järjekordset maksutõusu tööandjad aga majanduslanguses kindlasti ei toeta.

Nagu nimigi ütleb, on makse näol tegemist kindlustusega, mis loodud kindla eesmärgiga rahastada ja motiveerida töötuks olemise perioodil uue töö leidmist. Töötuskindlustust finantseerivad töötajad ja tööandjad, makstes palgalt vastavalt 1,6% ja 0,8% ehk kokku 2,4% kindlustustasu.

Selline viimased aastad kehtinud maksemäär tagab töötukassale piisavad tulud oma kohustuste täitmiseks ja ka kriisiks reservide kogumist.

Töötukassa on tööturu osapoolte - tööandjad ja ametiühingud - ja riigi vaheline kolmepoolne koostöövorm. See tähendab, et makse määr ei ole riigi otsustada või tööriist.