Kindlustusseltside liit ei tea kõiki asjaolusid, kuid võib ju arvata, et õppida on selle juhtumi kõikidel osapooltel. Meediakajastustest võib järeldada, et ükski osapool ei pööranud piisavat tähelepanu õige kindlustussumma leidmisele. On tavapärane, et õige taastamisväärtuse hindamise eest lepingu sõlmimisel kannab vastutust kindlustusvõtja ehk klient.