Manipulatiivne musta valgeks jutustamine sellega siiski ei piirdu, vaid on artiklis läbiv, sarnanedes selle režiimi käekirjale, mille kodanike hääleõiguse kaitsel sotsiaaldemokraadid on seni nii innukalt seisnud.