Töötuskindlustushüvitis on oma olemuselt kindlustus, millesse panustavad tööandjad ja töötajad ise. Selle saamise eelduseks on eelnev töötamine. Töötutoetus on riigipoolne toetus, mis inimeselt maksusüsteemi panustamist ei eelda. See on justkui segu sotsiaalkindlustusest ja sotsiaalabist, et ennetada töötuse ajal puudust ja vaesust.