Nad reageerivad rahvana üleüldse kiitusele tugevamalt, kui kurtmisele. See kogus tänukaarte ja tänuavaldusi, millega võõramaalased peavad siinses kultuuriruumis harjuma, ärritab ja üllatab paljusid. Aga nii see on.