Eesti seniste idapartnerluse riikide - Gruusia, Moldova, Ukraina - kõrvale on käesoleval aastal kerkinud ka Armeenia. Mõnevõrra üllatuslik, arvestades kuivõrd suure osa hammustab meie sisulistest ja finantsilistest vahenditest lähiaastate jooksul Ukraina. Kuid teisest küljest, jälgides Kaukaasia riikide poliitilisi, majanduslikke ja julgeolekualaseid arenguid, on uue sihtriigi fookus küllaltki loogiline samm.