Investeeringud meie külaelu edendamisse, kogukondliku ühistegevuse soodustamisse peaksid samuti oluliselt tõusma. See oleks suuremgi turvalisuse garantii kui ainult relvad ja laskemoon. Loomulikult on ülitähtis tõsta ja tagada meie sõjalise võimekuse jätkusuutlikkust. Kuid üks ei saa teiseta - kui meie maapiirkondades ei ela enam inimesi, siis meil lihtsalt enam pole, keda kaitsta. Ega ka neid, kes aitaks kaitsta kogu riiki.