Seevastu tean, et minu ajaloost toodud tähelepanekus ei peitu kogu tõde. Loosung „kahurid või asemel“ töötab riigikaitse kasuks üksnes teatud piirides ja riigikaitse kulutusi ei või rahu tingimustes viia tasemele, kus nad halvaks riigi arenguvõime. Ka seda on ajaloos kogetud.