Samuti on õhus Venemaa ja Valgevene kodanikelt kohalike valimiste valimisõiguse äravõtmine. Pole ime, kui osa siinseid venekeelseid sellesse valulikult suhtub, küllap kohati tõlgendatakse seda kui teise järgu inimeseks taandamist. Kui lisada sellesse komplekti eesti- ja venekeelsete elanike argisuhtluses tekkivad pinged, võib oletada, et viimati mainitutel saab millalgi mõõt täis. See aga formeerub võimalikuks julgeolekuohuks olukorras, kus niigi hapra riigisisese stabiilsuse säilitamine on võtmeküsimus.