Võib ka üsna kindel olla, et FSB on selle süüasja üks peamisi initsiaatoreid. Milles on aga sellise üsna radikaalse võimude reaktsiooni tegelik põhjus, jääb esialgu varjatuks. On väheusutav, et riigireetmise süüdistus tegelikult oluline on.