Suure paatosega, olles teist päeva ametis, teatas haridusteemade eest vastutav abilinnapea Aleksei Jašin, et lisaeelarves ettenähtud õpetajate palgatõusuks raha (Eesti 200 poliitik rääkis summast 10 miljonit eurot) ei jaotata võrdselt linna kõikide Tallinna koolide vahel. Lisavahendeid tahetakse suunata koolidele, mis alates käesoleva aasta 1. septembrist peavad üle minema eestikeelsele õppele ja eestikeelsetele koolidele, kus on suur muukeelsete laste osakaal. Abilinnapea väitel toetasid kõik koalitsioonipartnerid tema julget ideed.