Debatt keskendus kolmele suurele küsimusele: kas täna on sõnavabadusega hästi? Kas Euroopa Liidul peaks olema rohkem volitusi avatud ühiskonna ja õigusriigi põhimõtete jõustamiseks? Kas kodanikele tuleks anda suurem roll ELi poliitika kujundamisel.