Langetatud otsus võimaldab juhtivatel taastuvenergiaarendajatel nüüd ennast valmis panna konkureerivate pakkumiste tegemiseks. Meretuulepargi puhul korraldatava oksjoni maht tähendaks antud raamides esialgu ilmselt küll vaid ühe meretuulepargi rajamist, kuid uute majandusharude teke ja majanduse üha elektripõhisemaks muutumine avab tulevikus võimalusi rohkematelegi avameretuuleparkidele.