Aastaid on ELi kuulumist toetanud umbes kaks kolmandikku Eesti elanikke, pärast liitumist aina rohkem. Kuigi ELi toetamine on laialt levinud (riigikantselei viimatise küsitluse järgi 84% elanikke), on euromeelsus Eestis ikkagi rahvuslik-elitaarse varjundiga. Pooldajate seas on rohkem eestlasi, kõrgharidusega ja suurema sissetulekuga inimesi, kelle jaoks on põhjendustena trooninud võimalus Euroopas reisida, töötada ja õppida – ressursirikkamatele inimestele jõukohased tegevused.