IMF on esile toonud, et Eesti probleeme ei põhjusta ainult globaalsed sündmused, sisepoliitilistel valikutel on suuremgi kaal. Konjunktuuriinstituudi kvartaliuuringust nähtub, et ettevõtteid mõjutavaks probleemiks on kujunenud vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika vastu – see on aastaga kasvanud 60 protsendipunkti. Statistika näitab, et Eesti ettevõtete juhtide ja tarbijate hinnanguid ühendav majandususalduse indeks oli märtsis 83,3 punkti – pikaajalisest keskmisest märksa halvem. Võrreldes lähinaabritega – lätlaste, leedulaste, soomlaste ja rootslastega – oleme selles vallas kõige halvemal positsioonil.