Alustame sellest, et Eestis elavad vabad inimesed. Riik tohib inimestele esitada nõudmisi ainult siis, kui selleks on hädatarvidus, ja siis ka ainult nii suurel määral, kui hädapäraselt tarvis. Kui nõudmise asemel on muu, inimesele vähem koormavam võimalus, siis tuleb kasutada seda lahendust.