Liikluskindlustuse mõttes võrdsustatakse e-tõuks auto ja motikaga. Seda nii koduste tõukside kui Bolti, Tuule jt rendifirmade tõuksiparkide puhul. Süsteem on mõeldud eelkõige kaitsma õnnetusse sattunud kannatanut, kes saab kindlustuselt hüvitise. Teisalt kaitstakse ka süüdlast ennast, kelle eest kindlustusandja kannatanule kahju korvab.

Kas saabuv kindlustuskohustus puudutab kõiki elektritõukse?

Seaduse jõustumisel hakkab liikluskindlustusega katma kergliikureid, sh elektritõukerattaid, mille kiirus ulatub üle 25 km/h kilomeetri tunnis. Samuti aeglasemaid, üle 14 km/h arendavaid e-tõukse, kui sõiduk kaalub üle 25 kilo.