Eestis saab aastas vähidiagnoosi 300 noort inimest.