See, et üldhariduskooli õpetajate järelkasv on väga napp, vastab tõele. Tänane olukord on kujunenud paarikümne aasta poliitiliste valikute tulemusena. Analoogselt eelmisele haridusministrile Tõnis Lukasele püüab Kristina Kallas seda olukorda sisuliselt muuta.