Lisaks läks Järvan kliima üle arutledes üsna libedale jääle, seades justkui kahtluse alla valitsustevahelise kliimamuutuse nõukogu (IPCC) raportite tõsiseltvõetavuse.

Olgu tasakaalustuseks öeldud, et...