Kuigi poliitikud Isamaast, EKRE-st ja Keskerakonnast üritavad avalikkust veenda selles, et Euroopa Liidu rohelepe on täielikult läbikukkunud ning et kõik kliimamuutustega seonduv peaks olema teisejärguline või vaiba alla pühitud, siis unustavad nad ära, et kliimakriis on vähemalt sama eksistentsiaalne küsimus kui julgeolek. Või ei tea nad seda üldse.